Thời trang Áo thun, Áo Polo theo phong cách GENT

Điều khoản dịch vụ tại GenT Studio

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản dưới đây trước khi sử dụng các dịch vụ của GenT: 

1. Chấp nhận điều khoản

Bằng cách sử dụng các dịch vụ của GenT tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này.

2. Sử dụng dịch vụ

Sử dụng các dịch vụ của GenT một cách hợp pháp và tuân thủ tất cả các quy định và luật pháp hiện hành.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các dịch vụ, nội dung và tài liệu của GenT thuộc về GenT hoặc các đối tác của GenT. Không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào mà không có sự cho phép.

4. Bảo mật thông tin

GenT cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng . Tuy nhiên, khách hàng cũng chịu trách nhiệm duyệt khẩu trình duyệt, giữ bí mật thông tin tài khoản, và tuân thủ các quy định về bảo mật.

5. Tùy chọn thanh toán 

Khi sử dụng các dịch vụ có tính phí, bạn đồng ý với các tùy chọn thanh toán và cam kết thanh toán đúng hạn.

6. Chấm dứt dịch vụ

GenT có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ mà không cần báo trước nếu bạn vi phạm các điều khoản này.

7. Thay đổi điều khoản 

GenT có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này theo thời gian. Bạn nên xem xét xem có bất kỳ cập nhật nào hoặc thay đổi nào đối với các điều khoản dịch vụ của GenT. 

Xin cảm ơn bạn đã đọc và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của GenT. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ qua email:gentstudio2022@gmail.com hoặc hotline: 0777.661.574 để được giải đáp.